Specificaties

Home
Specificaties
Contact

Adreskaart
Alle leden van een gezin worden verzameld op een adreskaart. Op deze kaart is ook ruimte voor een introductietekst een een gezinsfoto. Ook kunnen er aantekeningen op gemaakt worden.

Lidkaart
Lidkaart De lidkaart bevat alle persoonlijke gegevens en een overzicht van alle gebeurtenissen. Verder worden de kinderen getoond, kunnen gaven worden ingevoerd en het lidmaatschap van commissies e.d. Ook hier is ruimte voor het plaatsen van aantekeningen.

Gemeente
De volledige structuur van de eigen gemeente kan in Kerq.nl worden weergegeven in een vrijwel onbeperkt aantal niveau's en onderdelen. Bij elke onderdeel en op elk niveau kan worden aangegeven wie voor welk type bearbeiding verantwoordelijk is.

Commissies
Elke gemeente kent wel commissies, werkgroepen, bijbelstudieclubs en andere vormen waar mensen samen een bepaalde activiteit uitvoeren. Deze worden in Kerq.nl allemaal verzameld onder het kopje Werkgroepen. Zittingsduur en functie kunnen bij elk lid worden ingevoerd. Vanzelfsprekend verschijnen deze gegevens weer op de Lidkaart.

Kalender
Om overzicht te houden over alle activiteiten in de gemeente zijn een tweetal schermen beschikbaar. Voor de zorg rond de erediensten is functionaliteit beschikbaar om aan te geven wie er in de dienst voorgaat en of er bijzonderheden voor de dienst zijn.
Daarnaast kunnen bijeenkomsten van de gemeente en ook andere activiteiten worden vastgelegd.

Kerken en voorgangers
Naast de eigen gemeente zijn er ook andere kerken, binnen of buiten het kerkverband, waarmee u te maken kunt krijgen. Deze kerken, met belangrijke adressen, kunnen eenvoudig worden ingevoerd.
Een vergelijkbaar scherm is aanwezig voor de voorgangers van eigen gemeente en van andere gemeenten. De voorgangers kunnen gekoppeld worden aan kerken, waardoor een overzichtelijk wordt welke predikanten een kerk gediend hebben.

Overzichten
Rapport ledengegevens Kerq.nl wordt geleverd met een aantal standaard overzichten. Daarmee kunt u met weinig moeite een verscheidenheid aan lijsten uitdraaien en exporten aanmaken van bijvoorbeeld adressen of leden. Filteropties zijn beschikbaar om op belangrijke kenmerken een selectie te maken.
Met de standaard lijsten kan ook een overzicht gemaakt worden van alle gebeurtenissen in een bepaalde periode, een overzicht van alle verjaardagen in een opgegeven maand of een leeftijdsopbouw van de gemeente.
Deze overzichten hebben allemaal een standaard opmaak. Als deze opmaak u niet bevalt, kunt u met de ingebouwde layout-designer de opmaak naar eigen smaak aanpassen, bijvoorbeeld door uw logo op de printout te laten verschijnen.

RapportModule
Kunt u met de standaard overzichten niet uit de voeten of heeft een een speciaal overzicht nodig, dan staat de RapportModule u ter beschikking. Hiermee kunt u zelf de selectie bepalen en de gegevens die u nodig hebt in de uitvoer. Ook hier is voor de print-out een standaard opmaak beschikbaar, die met de layout-designer aangepast kan worden.
Vanzelfsprekend kunnen de gegevens ook naar o.a. Excel worden uitgevoerd.

Handleiding
Van Kerq.nl is een Nederlandstalige handleiding beschikbaar, die vanuit het programma op te roepen is en uitleg geeft over het scherm waar u zich bevindt.

Copyright © 2018 Solvention bv