Kerq.nl

Home
Specificaties
Contact
16 december 2015

Kerq.nl 1.47
is beschikbaar:
- binnen 5 minuten aan de slag
- rapporten met eigen opmaak en logo
- eenvoudig jaarboekje printen of "smoelenboek" maken
- uitvoer naar printer of PDF
13 mei 2015

GKv Marum aan de slag met Kerq.nl.

Welkom op de website van Kerq.nl, het programma voor de ledenadministratie van kerken dat gewoon werkt.
Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. De grote verscheidenheid aan mogelijkheden en gebeurtenissen maken die registratie niet gemakkelijk. Er is dan ook veel te doen geweest over een programma voor de ledenadministratie van kerken.
Dat hoeft echter niet.

Met Kerq.nl kunt u een overzichtelijke ledenadministratie voeren. Van elk lid hoeft maar eenmalig een kaart te worden aangemaakt, ook als deze na vertrek weer terugkomt. Het is voldoende om het vertrek en binnenkomst bij de persoonlijke geschiedenis te vermelden. Het programma houdt zelf bij wie wanneer lid was. Het is daarom ook mogelijk om voor een willekeurige peildatum gegevens van uw gemeente op te vragen.
Verschillende standaardrapporten zijn beschikbaar, maar daarnaast zijn er uitgebreide mogelijkheden om uw eigen rapporten samen te stellen - met export o.a. naar Excel en PDF - en ontwerpgereedschap waarmee u het rapport er uit kan laten zien zoals u het wilt.

Met Kerq.nl hebben we ingezet op een flexibele registratie, zodat u bij onverwachte omstandigheden geen gegevens hoeft te verminken of te laten vervallen om de administratie rond te krijgen.
De organisatie en terminologie van het programma zijn in te richten op het gebruik binnen uw gemeente. Rechten, schermen en menu-opties zijn voor elke gebruiker afzonderlijk, of voor verschillende groepen gebruikers beschikbaar te stellen.

Voor de kosten hoeft u het niet te laten. Kerq.nl kent geen aanschafkosten.
Jaarlijks betaalt u voor het gebruik van een single-user versie een bedrag van € 60,00. Daarin zijn updates en e-mail support opgenomen.
We hebben ervaring met conversies vanuit een aantal andere systemen, voor het geval u behoefte hebt aan een ruggesteuntje bij de invoering van Kerq.nl.

Voor een gedetailleerde specificatie klik hier.

Hebt u vragen of wilt u het allemaal eens uitgebreider bekijken, stuur dan een e-mail naar info@kerq.nl.

Copyright © 2016 Solvention bv